Eftermåling

Installér indeklimamålere hos de samme lejere som ved førmålingen. Så får du og lejerne data, som I kan sammenligne direkte.

Få en energirådgiver til at hjælpe med at udarbejde en rapport til lejerne for at sikre valide data.

Information til lejerne
Giv alle besked

Informér uanset, hvad målingerne viser. Det øger troværdigheden og kan hjælpe lejerne med at gøre det rigtige i hverdagen.

Indkald til et afsluttende lejermøde, og informér dine lejere om resultaterne.

 

Vejledning til lejerne
5 gode råd om daglig brug af lejligheden

Energirenoveringen får bedst effekt, hvis lejerne ved, hvordan de skal gøre i hverdagen. Fortæl det enkelt og kort og begræns informationen til 3-5 råd, alle kan forstå.