Førmåling

Installér indeklimamålere hos et par lejere. Førmålingen viser, hvordan indeklimaet er i lejligheden. Husk samtykke-erklæring, da målerne registrerer data fra lejerne.

Førmåling og eftermåling
Brug måler før og efter renoveringen

Ved at måle indeklimaet i lejemålet før og efter renoveringen skabers der dokumentation for renoveringens effekt og lejernes adfærd. Det er med til at skabe bedre forståelse for energiforbruget efter energirenoveringen.

Det er vigtigt at forklare lejerne, hvad I måler. Få eventuelt hjælp af din energirådgiver.

Samtykkeerklæring
Tilladelse til at bruge data

Lejerne skriver under på, at du i anonym form kan bruge data fra deres lejlighed. Data bliver ikke videregivet til andre. Det er et krav fra EU's persondataforordning. Her er en standarderklæring, du kan bruge som udgangspunkt.

Indeklimamålere
Køb eller lej målere

Der udvikles hele tiden nye målere. Bed din energirådgiver tjekke mulighederne.