Godkendelse

Når du har informeret dine lejere om renoveringen, så søg forhåndsgodkendelse for huslejestigning i Huslejenævnet. Den kan du bruge til at lave aftale om finansiering.

Efter forhåndsgodkendelsen kan du søge om realkreditlån på baggrund af den forventede huslejestigning.
 

Huslejenævn
Find dit lokale nævn her

Nævnet består af repræsentanter for ejere og lejere samt af uafhængige medlemmer, som byrådet har udpeget. Brug denne skabelon til at dokumentere huslejestigningen.

Husk at inddrage dine lejere inden du sender forhåndsgodkendelsen afsted - det sikre det bedste samarbejde fremadrettet 

Finansiering
Indhent tilbud

Det vil typisk være fra banken, kreditforeningen eller Grundejernes Investeringsfond.