Lejermøde

Invitér til lejermøde, hvor målet er at opnå tilslutning og forståelse hos lejerne. Tag rådgiveren med på mødet for at forklare projektet. Få lejerne til at underskrive en interressetilkendegivelse, som du kan sende til Huslejenævnet. Fremlæg en procesplan, hvor I beskriver forløbet og resultatet af renoveringen.

Er der beboerrepræsentation i ejendommen, så inddrag dem så tidligt som muligt.

Åbenhed, tillid og dialog
Fortæl tingene, som de er

Lejerne og du er ikke modstandere. I har et fælles ønske om at have en god ejendom. De forstår godt, at det er dyrere at bo et godt sted. Modstand opstår, når folk føler, at du skjuler noget for dem.

Der kan være brug for flere lejermøder før projektstart for at sikre den gode dialog med lejerne.

Det får renoveringen til at forløbe bedre.

Vejled dine lejere til at tage kontakt til deres organisationer for at høre om fordele ved en energirenovering.

Læs mere her om reglerne for beboerrepræsentation

Forslag til dagsorden
Send dagsorden ud på forhånd

Når du forbereder dig til beboermødet, så husk at fortælle om komfort og indeklimaforbedringer. Mindre støj og træk giver en bedre bolig.

Aftal også på lejermødet, hvordan du kommunikerer under renoveringen, så lejerne er opdateret med fremdriften og eventuelle forsinkelser.

Her er et forslag til dagsorden, du kan tage udgangspunkt i.

Huslejeforhøjelse
Loft over lejeforhøjelser

Beboerrepræsentanterne kan på samtlige lejeres vegne tiltræde forbedringsarbejder, der sammen med forbedringsarbejder, som beboerrepræsentanterne inden for de sidste 3 år har tiltrådt, medfører lejeforhøjelser på maksimalt 64 kr. pr. m² ( beløbet er opgjort i 1994-niveau).
Læs mere her:
Lejeloven §66 a.