Projektering

Når du har fået udarbejdet kladden til energirapporten, kan du sammensætte dit renoveringsprojekt, som skal præsenteres for beboerne i samarbejde med din energirådgiver.

Undersøg også, om du kan søge tilskud fra energiselskaberne for CO2-reduktionen.

Efterfølgende kan det være en fordel at få lavet et tilbud og budget på opgaven.

Det er en god idé at kontakte din lokale udlejerforening for inspiration, inden du går i gang med renoveringen.

Planlæg projektet
Gennemgå kladden med rådgiveren.

Tilret den udarbejdede kladde af Energimærket, så den indeholder de energiforbedringer, du vil gennemføre og præsentere for dine lejere.

Tilskudsmuligheder
Kontakt et energiselskab

Energiselskaberne giver tilskud til energirenoveringer via Energispareordningen. Du skal søge tilskuddet, inden du accepterer et håndværkertilbud.

OBS: Ordningen stopper med udgangen af 2020.

Billigere varme – højere husleje
§ 58, stk. 3 i lejeloven

Du har ret til at sætte lejen op med det beløb, lejerne sparer i varme og el. Din energirådgiver kan hjælpe med kravene til dokumentation. Lejerne skal have mulighed for at vælge mellem 2 energirådgivere til projektet inden for 10 dage. Giver beboerne ikke besked inden 10 dage, kan du som udlejer selv vælge en energirådgiver.